Verksamheten 2021-2023

INRIKTNING

Årsstämman beslöt, vid föreningens ordinarie årsstämma, 2021-05-27, att inriktningen av verksamheten skall utgöra en fortsättning av tidigare års verksamhetsinriktningar, dvs:

Styrelsens arbete skall fokusera på att ordna med tillstånd och finansiell förmåga för att möjliggöra att riva den befintliga Långabron, muddra till ett vattendjup vid normalvattenstånd om 1 meter, arrangera förtöjningsplatser för ca 46 småbåtar (max 6 meter) samt att återbygga den ”Nya Långabron” i stil och utförande som kan godkännas av myndigheter och utgöra en representativ del av riksintresset Särö.

Nytt från 2021 var introduktionen av ”Långabrons Vänner”, en ny medlemstyp i ”Föreningen Långabron i Särö – Ideell Förening” som har som enda mål och syfte att hålla Långabron i tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick över tid.

Uppdelningen av Båtbrygga / Gångbro görs för att skapa en medlemsform för de som använder Långabron dagligen och som vill stödja den del av föreningens verksamhet som håller Långabron i  ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick.

Idag utnyttjas Långabron till ca 95% av allmänheten och ca 5% av dess medlemmar. Trots denna sneda fördelning är det i dagsläget bara föreningens 32 medlemmar som genererar intäkter till verksamheten och således bara de som bidrar till att Långabron kan restaureras.

Vi konstaterar:

  • Att skeppsmasken reducerar snabbt pålarnas bärförmåga,
  • Träpålarnas kvalité har reducerats över tid – sämre virke,
  • Tryckimpregneringsklass ”M” (marin) har utgått ur sortimenten,
  • Isens fäste i de maskätna pålarna ökar på de krafter som isens höjning/sänkning (hög/lågvatten) respektive dragning då isen rör sig i sidled, vilka sammantaget drar sönder Långabron.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att upprätthålla gångförbindelsen och förtöjningsplatserna och därmed vidta de nödvändiga och akuta insatser som uppstår, såsom skett senast bl.a. under 2016 och 2021.

Styrelsen kommer också att fortsätta arbetet med att utforma den Nya Långabrons konstruktiva uppbyggnad, som ett förslag till medlemmarna. Efter samråd med sjöentreprenörer har styrelsen fått tipps om WOPAS-systempålar, https://wopas.net/se/produkter/marine, ett system som kräver mindre maskiner och färre arbetskraft.

Styrelsen kommer likaså att fortsätta arbeta med att söka nödvändiga tillstånd och bidrag hos olika myndigheter för att finansiera muddring & dumpning av massor, bygg- och marklov för nybyggnaden av den Nya Långabron liksom för eventuell dumpning av massor på land.

Styrelsen 2022-05-02