Nyheter:

STÄDAT …

Idag den 5 december var Lars Davidsson och Axel Bergenstjerna nere vid Långabron och fiskade. Fångsten var över förväntan – 3 kvarlämnade stegar, 1 trehjuling och 1 racket. Stegar från platserna 17 och 21 liksom racket och trehjuling har vi lagt vid anfanget mot fastlandssidan. Stegen från plats 6-7 ligger vid anganget på särösidan.

De som känner sig som ägare till respektive objekt, vänligen avlägsna dessa innan lucia.

BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Länsstyrelsens bedömning är att ”Projekt Långabron inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan”.

Länsstyrelsens glädjande beslut var dock inte helt utan förbehåll, vilket innefattar att en liten Miljökonsekvensbeskrivning [MKB] skall komplettera ansökan till Mark & Miljödomstolen [MMD]. Den MKB som föreningen redan inlämnat behöver därför kompletteras på ett antal punkter av sakkunnig.

Styrelsen beslöt därför att släppa dumpning av muddermassor i havet mot bakgrund av att en sådan skulle kräva omfattande utredningar. Vi beslöt fokusera på en närliggande land deponering, att skicka in ansökan såsom den är efter vissa uppdateringar och därmed invänta MMD’s eventuella krav på kompletteringar.

Styrelsens beslut baseras på att nämnda miljökompletteringar bedöms kosta i storleksordningen 200.000 Kr och att, även om dessa genomförs, så garanterar de inte att MMD dömer till föreningens förmån.

Ansökan till Mark & Miljödomstolen håller på att uppdateras för att inskickas till domstolen under november – december 2022. 

REPARERAD LÅNGABRON !!!

Den 27 september var vår entreprenör, Nordic Sea Construction, klar med reparationen av Långabron på de två kritiska platserna, den ena mot fastlandssidan, andra mot särösidan.

10 nya pålar och 42 meter nya balkar gör skillnad. Varje ny pålgrupp har sammanfogats med kraftiga genomgående bultar.

Bron har återfått sin stabilitet, vilket ger en ökad trygghet och säkerhet för alla passerande.

23 oktober var styrelsen på plats på Långabron och spikade / skruvade fast löst sittande gångbrädor, vilket också bidragit till en ökad trygghet.

Utan de fina bidragen vi erhållit under sommaren, företrädesvis genom QR-koden, hade reparationen inte kunnat genomföras. Vi tackar alla för detta stöd. 

Det är höst och därmed är plankorna på brobanan extra hala – Var försiktiga !!!

SWISH-STÖD FÖR LÅNGBRONS BEVARANDE

Midsommarafton satte styrelsen upp två nya skyltar, en på vardera sidan av Långabrons landfästen. Dessa var utformade så att det skulle förenkla för alla de som aktivt vill bidra ekonomiskt till Långabrons bevarande.

Utformningen med de tre QR-Kod fälten, ett för ett bidrag om 150 Kr, ett för 300 Kr och ett för ett valfritt belopp, förenklade bidragsprocessen, vilket tydligt syns i föreningens kontoutdrag.

Detta är ett fantastiskt utfall och styrelsen är ytterst tacksam för alla bidrag – stora som små.

Stort tack !

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta bäst och enklast genom att bidra med pengar. Därmed stödjer du den ideella föreningen i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är. SWISH till föreningen är 123 131 06 06 alternativt BG 781-8164.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433