Nyheter:

Uppdaterad 2023-12-24

 

 

 

GOD JUL 2023 OCH GOTT NYTT 2024

I dagarna får du som medlem i föreningen ett julbrev som ser tillbaka på året som gått, några tips inför kommande båtsäsong och för ditt båtägande i allmänhet. Som du sannolikt vet har föreningen ingått som medlem i Västkustens Båtförbund, som i sin tur ingår i Svenska Båtunionen, som i sin tur är delägare i försäkringsbolaget Svenska Sjö. I julbrevet ges du Internetlänkar där du kan stilla din nyfikenhet på vad medlemskapet medför för förmåner och möjligheter. Klickar du på bilden ovan kommer du direkt till Svenska Sjö, där du kan läsa och jämföra din nuvarande försäkring med de som Svenska Sjö erbjuder.

Styrelsen vill passa på att önska en riktigt god jul och hoppas därmed att din båt är upptagen och förbehandlad inför kommande säsongs begivenheter.

PROJEKT LÅNGBRON

Projektet har som mål att skaffa de tillstånd som krävs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet, dvs. bereda kvalitativa båtplatser till föreningens medlemmar.

Som du vet fick föreningen avslag på rivning, muddring, deponering och bygget av den Nya Långabron. Avslaget baserades på att Mark & Miljödomstolen [MMD] ansåg att föreningen inte har rådighet över Långabrons fäste mot Särön och inte heller över vattenområdet på Särösidan. Någon dom/bedömning i sakfrågan kom aldrig upp. Styrelsen har överklagat MMD dom till Mark & Miljö Överdomstolen [MMÖD]. I skrivande stund har ingen dom avkunnats.

I väntan på MMÖD dom har styrelsen begärt in offerter från intresserade marina entreprenörer, där vi snart har den tekniska utformning på utförandet som både hanterar Långabrons problem, dvs Skepps-mask och is, och den kulturhistoriska delen, med Långabron som del i riksintresset Särön.

PROJEKT NYA LÅNGABRON

Detta projekt syftar till att insamla ekonomiska medel för att klara av de investeringar för att underhålla och senare riva Långabron och bygga den nya Långabron. Inget av intäkterna från detta projekt kommer att användas för att på olika sätt arrangera och förbättra förtöjningsplatserna längs Långabron. Dagens intäkter utgörs av tre kategorier, medlemsintäkter, hyresintäkter från tillfälliga medlemmar samt av insamlade medel från passerande. Styrelsen arbetar på alla tre formerna för att erforderliga medel för akuta- och planerade insatser räcker till. Fortsätt gärna med ditt bidragsgivande ! 

Enklast och snabbast ges bidrag med SWISH 1231310606, men du kan också lämna bidrag genom inbetalningar via BankGiro 781-8164.

VÄSTKUSTENS BÅTFÖRBUND [VBF]

12 augusti 2023 arrangerade Västkustens Båtförbund s.k. ”Pröva-På-Dagar” där olika marina aktiviteter genomfördes, t ex Jollesegling, RIB-båt, SUP, Kajak paddling, mm. Arrangemangen genomfördes på Vallda-Sandö Marina. Vill du själv, dina barn eller barnbarn delta så anmäl dig, antingen till styrelsen i Föreningen Långabron, eller direkt till VBF.

 

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433