Långabrons Vänner

Långabrons Vänner är synonymt med alla de som aktivt vill bidra till att kunna hålla Långabron öppen som en säker och funktionell gångbro över den Inre Båtviken.

Under 2022 introducerades ”Projekt Nya Långabron”, vilket betydde att föreningen monterade två skyltar, en invid respektive anfang, med QR-koder, som ett enkelt och snabbt sätt för passerande att bidra till Långabrons underhåll.

Projekt Nya Långabron” syftar till att samla ekonomiska medel för att på sikt kunna riva hela den befintliga Långabron, ersätta den med en ny, säker och estetiskt tilltalande Långabro med traditionens och historiens design som ledmotiv men också att ta in erfarenheter av nya synsätt avseende konstruktiv utformning för att förhindra isens och Skeppsmaskens härjningar av/i konstruktionen.

Projektet Nya Långabron har nu (dec 2023) i det närmaste varit igång 1,5 år och viljan att bidra har överträffat förväntningarna med råge. Insamlade medel går oavkortat till akuta och planerade reparationer som föreningen låter genomföra för att upprätthålla funktionen ”gångbro”.

Som du förmodligen inte vet så byggdes Långabron under 1840-talet av Anders Helmich Åkerman, som då var ensam ägare till både hela Särön och hela Guntofta, i dennes initiativ till att utveckla Särö Bad & Kurort. Andra delar i detta koncept var bygget av ett 10-tal hus för badgäster under 1830-talet, inköp av hälsokälla och badhus i Klev, flytten 1839 av ett badhus från Örgryte bäcken i Göteborg och ut till Särön samt etableringen av ångbåtstrafiken 1839 mellan Göteborg – Särö.

Mer om Långabrons historia finner du på huvudsidan, under fliken HISTORIA. Den version som nu kan läsas är uppdaterad 2023-06-01.

Vi rekommendera att läsa boken ”SÄRÖ GENOM TIDERNA” av Klas Heyman. Däri kan du läsa om Särön, dess ägare och hyresgäster, de många ägarbyten som skett, livet på Särön och mycket mer.

Vi rekommenderar också att studera hemsidan för ”SÄRÖ KULTURARV” (https://sarokulturarv.se) här finner du mer målande beskrivningar av familjerna, byggnaderna och livet på Särön.

Fram till 1950 hölls Långabron i ett tillräcklig bra skick, särskilt som Sveriges kungligheter ofta besökte Särön och aktivt deltog i det sociala livet här.

Efter 1950, då kung Gustaf V:s dör, påbörjas Långabrons förfall och många gånger om har den rivits och byggts om i olika omgångar, såväl efter förmåga som ekonomiska tillgångar.

Idag (2023) vet vi att Långabrons tekniska livslängd passerats för länge sedan, att styrelsen, som endast haft medlemsavgifterna att tillgå för dess underhåll, ser att dessa intäkterna inte längre räcker till för uppgiften att hålla Långabron i brukbart skick.

Till skillnad från 1963, vid den senaste och mer omfattande rivning & nybyggnad, då kostnaderna för arbetskraften uppgick till ca 5.600 Kr och materialet skänktes från Götaverken AB, kommer arbetskostnaderna (2023) för att riva och bygga den nya Långabro att ligga i trakten kring 800.000 Kr och ytterligare ca 400.00 Kr i materialkostnader.

Ovanstående utgör motivet till bildandet av ”Långabrons Vänner”, som syftar till att bredda föreningens intäktsbas i syfte att kunna ersätta befintlig gångbro med en ny, säker och estetiskt tilltalande bro.

Känner du ett samröre med trakten och vet med dig att du och dina vänner använder Långabron är ett bidrag mycket välkommet. Du ger ditt stöd enklast genom att använda SWISH till 123 131 06 06 . På uppsatta skyltar invid respektive anfang finns också snabblänkar med QR-koder där du kan registrera ditt bidrag. Alternativtet att betala ditt bidrag till föreningens Bankgiro nr: 781-8164 består.

OBS !!! 100 % av ditt bidrag kommer att nyttjas för den allmänna funktionen GÅNGBRON, dvs. att riva Långabron, borttransportera rivningsmaterialet och bygga den Nya Långabron.

Ingen del av ditt bidrag kommer att nyttjas, om du inte explicit anger detta, för att skapa ändamålsenliga båtplatser för föreningens medlemmar.

Alla arrangemang för muddring, deponering av muddermassor, arrangemangen av båtplatser, och som ingår i Projekt Långabron, kommer uteslutande att ske med medel från föreningens medlemmar och de som har sin båt förtöjd utmed Långabron.

Bli medlem i Långabrons Vänner och bidra med medel för Långabrons framtid !!