Miljö

En ny Miljö- och Avfallshanteringsplan har antagits av styrelsen 2024-02-22. Denna är en utökad och uppdaterad version av tidigare miljöplan och inkluderar också Kungsbacka kommuns nya direktiv om ”Avfallshantering i hamnar” och som gäller sedan 2023-05-01.

Kommuner över hela Sverige har övertagit huvudmannaskapet för avfallshanteringen i fritids båthamnar från den statliga myndigheten Transportstyrelsen, TSFS 2023:12.

Föreningen har, liksom många andra hamnanläggningar, fått föreläggande om att före 2024-05-01 ha en av kommunen godkänd plan för avfallshanteringen längs Långabron i Särö.

Den miljöplan som tidigare funnit inskriven här på hemsidan har ersatts med den nya Miljö- och Avfallsplanen.

STYRELSEN