Historia

Vi har nu gjort ett första utkast till Långabrons historia, vilket du kan läsa och beskåda genom att klicka på nedanstående länk.

ngabrons historia

Det du ser och läser är fortfarande ett utkast men vi har tyckt att det är bättre för handlingen att den ligger tillgänglig för alla intresserade än att den ligger undangömd i en dator. På detta sätt hoppas vi kunna få in både dina synpunkter på historieskrivningen och egna erfarenheter, för att öka handlingens kvalitativa innehåll och omfattning.

Bidra gärna med egna anekdoter och bilder. Bilderna returneras till dig efter scanning, så inget går förlorat. Försök bara att minnas när bilden togs och vem som tog bilden. Använd gärna nedanstående e-mail adress för att skicka in dina synpunkter, kommentarer och bilder, så vet vi vart och till vem vi skall returnera materialet till.

PS ! Anledningen att vi valt att skriva e-post adressen som nedan är att robotar som skickar ut spam inte enkelt kan läsa av denna.

styrelsen(at)langabron.se