Medlemsinformation

För att ta del av information som riktas till medlemskapet i Föreningen Långabron i Särö behöver du logga in till ditt Långabro medlemskonto.

Inloggad ges du access till dokument som styrelsen lagt upp för information och för att underlätta ditt båtinnehav.

På medlemssidan finner du sex undergrupper, med specifik information,

  • Allmänt
  • Stämmoprotokoll
  • Båtplatser
  • Regler & direktiv
  • Stadgar
  • Styrelsen

Bland annat hittar du de rapporter som vi låtit Marin Miljöanalys ta fram avseende ”Sediment provtagningar”, ”Stämmoprotokoll”, ”Båtplats- förteckning” och ”Myndigheters regler och anvisningar avseende bottenmålning, tvätt, destruktion samt föreningens nu gällande stadgar.

Den sista undergruppen tillhör endast styrelsen och är låst för såväl allmänheten som för medlemmar.