Medlemsinformation

Vänligen logga in med ditt Långabro medlemskonto för access till dokument och filer.

Under denna flik finner du sex undergrupper, med specifik information,

  • Allmänt
  • Stämmoprotokoll
  • Båtplatser
  • Regler & direktiv
  • Stadgar
  • Styrelsen

Bland annat hittar du de rapporter som vi låtit Marin Miljöanalys ta fram avseende ”Sediment provtagningar”, ”Stämmoprotokoll”, ”Båtplats- förteckning” och ”Myndigheters regler och anvisningar avseende bottenmålning, tvätt, destruktion samt föreningens nu gällande stadgar.

Den sista undergruppen tillhör endast styrelsen och är låst för såväl allmänheten som för medlemmar.