Långabrons Vänner

Föreningen Långabron i Särö – Ideell Förening äger och förvaltar Långabron som brygga och som gångbro. Med detta ägandeskap följer ett ”Moment-22” som grundlades redan under 1840-talet, genom att några få inflytelserika Göteborgsfamiljer beslöt att i egen regi bygga Långabron, dvs. en privat broförbindelse över Stallvikens inre del.

Nu, så här 180 år senare, har Långabron förfallit många gånger om, den har rivits och byggts om i omgångar. Senaste totala ombyggnaden gjordes 1963 efter det att två styrelseledamöter gått från hus till hem och tiggt om pengar. De fick ihop ca. 5.700 Kr, vilket täckte alla arbetskostnader medan materialet till den nya Långabron skänktes av Götaverken i Göteborg på initiativ från Civ.Ing. Claes Heyman.

Idag står vi inför samma situation – än en gång. Till skillnad från då, 1963, kommer kostnaderna för att riva och bygga den nya Långabro att ligga i trakten kring 700.000 Kr, varav ca 300.00 Kr utgörs av materialkostnader, resterande i arbets- och maskinkostnader.

Vi har skapat ett nytt medlemskap ”Långabrons Vänner” för att ge allmänheten möjlighet att stödja föreningen med att upprätthålla gångförbindelsen.

Du ger ditt stöd enklast genom att använda SWISH till 123 131 06 06 alternativt inbetala ditt bidrag till föreningens Bankgiro nr: 781-8164.

OBS !!! 100 % av ditt stöd kommer att nyttjas för den allmänna funktionen GÅNGBRON, dvs. att riva Långabron, borttransportera rivningsmaterialet och bygga den Nya Långabron.

Ingen del av ditt stöd kommer att nyttjas för att skapa ändamåls-enliga båtplatser för föreningens medlemmar. Alla arrangemang för muddring, dumpning/deponering av muddermassor och arrangemangen av båtplatser kommer att uteslutande ske med medel från de båtägare som har sin båt förtöjd utmed Långabron.