Långabron

Nyheter:

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta genom att bli medlem i ”Långabrons Vänner”. Därmed stödjer du den ideella föreningen ekonomiskt i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är.

Långabrons Vänner har som enda mål och syfte att ekonomiskt och materiellt stödja Föreningen i Långabrons drift och underhåll.

Enklast blir du medlem med Swish, genom en insättning
av 300 Kr till 123 131 06 06, alternativt till BG 781-8164.

Medlemskap i Långabrons Vänner är till för alla i närområdet, särskilt de som frekvent nyttjar möjligheten att promenera över Stallvikens inre del under sina dagliga promenader.

Som medlem i Långabrons Vänner är du välkommen till föreningens årsstämma, du ges access till medlemsdelen av föreningens hemsida och du har förtur i fördelningen av vakanta båtplatser. Ett medlemskap i Långabrons Vänner ger inte rätt till båtplats utmed Långabron.

Föreningen har som inriktning att ersätta den befintliga ”Långabron” med den ”Nya Långabron”. Orsaken till detta är att alla bärande delar i dess konstruktiva uppbyggnad, för länge sedan nått sin tekniska livslängd.

Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 augusti 2021. Medlem som vill framlägga egna synpunkter och förslag kan göra detta i mail till: styrelsen(at)langabron.se innan den 23 augusti 2021.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433