Långabron

Nyheter:

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta genom att bli medlem i ”Långabrons Vänner”. Därmed stödjer du den ideella föreningen ekonomiskt i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är.

Långabrons Vänner har som enda mål och syfte att ekonomiskt och materiellt stödja Föreningen i Långabrons drift och underhåll.

Enklast blir du medlem med Swish, genom en insättning
av 300 Kr till 123 131 06 06, alternativt till BG 781-8164.

Medlemskap i Långabrons Vänner är till för alla i närområdet, särskilt de som frekvent nyttjar möjligheten att promenera över Stallvikens inre del under sina dagliga promenader.

Som medlem i Långabrons Vänner är du välkommen till föreningens årsstämma, du ges access till medlemsdelen av föreningens hemsida och du har förtur i fördelningen av vakanta båtplatser. Ett medlemskap i Långabrons Vänner ger inte rätt till båtplats utmed Långabron.

Föreningen har som inriktning att ersätta den befintliga ”Långabron” med den ”Nya Långabron”. Orsaken till detta är att alla bärande delar i dess konstruktiva uppbyggnad, för länge sedan nått sin tekniska livslängd.

ÅRSSTÄMMA 2020

Föreningens årsstämma för verksamhetsåret 2020 genomfördes den 27 Maj kl. 19.00 och då som ett digital möte på grund av rådande pandemi.

Protokollet från årsstämman finns nu dokumenterat och vederbörligen justerat.

OBS !!! För att kunna läsa det måste du vara inloggad som medlem. Har du inga inloggningsuppgifter eller du glömt dem, lämna då ett meddelande via vårt kontaktformulär.

I huvuddrag beslöt stämman att:

  • Höja årsavgiften för båtplats till 1000 Kr/år från säsong 2022. Detta betyder att avgiften för medlemskap + båtplats blir 1300 Kr/år från årsskiftet 21/22.
  • Bibehålla avgiften för ett tillfälligt medlemskap, 2500 Kr/år, dvs. för icke medlem som ”lånar” en vakant båtplats.
  • Bibehålla avgiften, 300 Kr/år, för medlemskap utan rätt till båtplats, dvs. det som tidigare benämnts ”STÖDMEDLEMSKAP” men som nu benämns ”LÅNGABRONS VÄNNER”.

    Syftet med med ”Långabrons Vänner” är att attrahera alla i trakten som på ett eller annat sätt vill ”göra rätt för sig” i nyttjandet och därmed stödja föreningen att hålla Långabron tillgänglig som gångbro.

Vidare beslöts att:

  • Återvälja styrelsen i sin helhet,
  • Återvälja revisorn samt en av ledamöterna i föreningens valberedning. En ny ledamot valdes in i valberedningen.

Vid stämman beslöts också att:

  • Bibehålla inriktningen för föreningens verkslamhet, som skall bygga på kontinuitet av tidigare års inslagna linje, dvs. fortsatt verka för att riva och bygga ny Långabro samt muddra till 1 meters vattendjup (vid normalvatten nivå) inom arrendeområdet med undantag för ett restriktionsområde runt Villa Sörvik (Särö 1:315).

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433