Nyheter:

SNART ÄR DET VÅR !

Snart stundar tiden för att fixa båten till sommarens öden och äventyr !

Har du ingen högtryckstvätt, kan du låna (mot viss ersättning) spolplattan på Vallda Sandö Hamn, för att blåsa av båten med högtryck inför bottenmålning och sjösättning. Tag i sådana fall kontakt med hamnkaptenen, Stefan Stafsing, mobil: 0703-954 253 el. hamnkapten@sandohamn.se.

Kom ihåg att det finns myndighetsdirektiv för vilken bottenfärg du får använda på Västkusten. Du hittar Kemikalieinspektionens rekommendationer under ”MEDLEMSINFORMATION” på hemsidans startsida, under ”Regler & Direktiv”. Längst ner ser du filen ”Bottenfärger för Västkusten 2021”.

LÅNGABRON – STATUS

Långabron är nu under våren mer blöt än vanligt, varför den också är hal att beträda.

Långabron är inte heller i sitt bästa skick varför vi kommer att vidta förstärkningsåtgärder inför sommaren. Vi har några bropålar i reserv och övrigt virke finns som standard i bygghandeln. Har du lust och ork för att bistå i dessa arbeten – ta då kontakt med Axel Bergenstjerna, 0727-033 433.

Var rädd om dig !!!

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta bäst genom att bli medlem i ”Långabrons Vänner”. Därmed stödjer du den ideella föreningen ekonomiskt i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433