Nyheter:

SWISH-STÖD FÖR LÅNGBRONS BEVARANDE

Inför Midsommar satte styrelsen upp två nya skyltar, en på vardera sidan av Långabrons landfästen. Dessa var utformade så att det skulle förenkla för alla de som aktivt vill bidra ekonomiskt till Långabrons bevarande. Utformningen med tre QR-Kod fält, ett för ett bidrag om 150 Kr, ett för 300 Kr och ett för ett valfritt belopp förenklade bidrags-processen, vilket tydligt syns i föreningens kontoutdrag. Redan första veckan inkom 9600 Kr och fram till den 18 juli ytterligare 9000 Kr.

Detta är ett fantastiskt utfall och styrelsen är ytterst tacksam för alla bidrag. Dessa möjliggör för oss att fortsätta med reparationsarbetena.

Stort tack !

LÅNGABRON – STATUS

Långabron är inte i sitt bästa skick varför vi kommer att vidta förstärkningsåtgärder i närtid. Vi har några bropålar i reserv och övrigt virke finns som standard i bygghandeln. Har du lust och ork för att bistå i dessa arbeten – ta då kontakt med Axel Bergenstjerna, 0727-033 433.

MILJÖINSPEKTION

5 Maj 2022 genomförde Miljö & Hälsoskydds enheten i Kungsbacka en Miljöinspektion av föreningens verksamhet och dokumentation. Utfallet var utmärkt och föreningen fick två påpekande som redan vidtagits:

  1. Upprätta en AVFALLS POLICY (se denna under MILJÖ)
  2. Lägg till Miljö & Hälsoskyddsenheten som kontakt om miljöfarlig verksamhet noteras eller misstanke om miljöbrott föreligger.

NU ÄR DET SOMMAR !

Tiden är inne för att sätta båten i havet för sommarens öden och äventyr !

Du är skyldig som medlem att veta att det finns direktiv från såväl kommunen som myndigheter för vilken bottenfärg du får använda på Västkusten. Du hittar de uppdaterade rekommendationer under ”MILJÖ” på hemsidans startsida.

I enlighet med EU-Driektiv 2019/883 planerar bl.a. Kungsbacka kommun att hantera avfall från båtar. Arbetet inriktas bl.a. mot småbåtshamnar som vår, där kommunen blir huvudman.

För Långabrons del, som kommunen betraktar som en småbåtshamn, är det möjligt att detta kan betyda någon form av sopkärl som töms med viss frekvens och sannolikt placeras invid anfangen mot Särön och fastlandet. Styrelsen bevakar frågan och informerar så snart vi vet mer.

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta bäst och enklast genom att bidra med pengar. Därmed stödjer du den ideella föreningen i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är. SWISH till föreningen är 123 131 067 06 alternativt BG 781-8164.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433